FANDOM


Vjŏt-Nam-socjalismpopulguko
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cờ đỏ Sao vàng
籏學協𡇕些聯나 𠳯도 [⠅⠅ ] Bakmira
𠘲小퇴 2:3
㑅時토 11955-j jaii 29-t
㑅者토 vajsanes
𠉕𠙉코 11976-j jnii 1-t
𠉕𠂂토 uziĝestas

Vjŏt-Nam-socjalismpopulguka fahno gelba bjelo estas gŏla fahno das. Lio "Cờ đỏ Sao vàng"[a]("gŏla fahno gelba bjelo") namas.

JelsetojEdit

a 【kŏ˥˩do˧˩˧ŝaŭ˥vaq˥˩】hansaŭnu.